Rakvere Orienteerumisklubi
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
UUDISED > Võistlused > 2011 > EMV tavarada, noorte ja veteranide teade

EMV tavarada, noorte ja veteranide teade

2011. a. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED ORIENTEERUMISJOOKSU
TAVARAJAL  27 . augustil
ja
NOORTE ning VETERANIDE TEATEJOOKSUS 28. augustil
Põlula, Lääne – Virumaa

OSAVÕTJAD
Eesti 2011.aasta meistrivõistlustest võivad osa võtta:
1) Eesti Vabariigi kodanikud,
2) EOL-i klubide liikmed.
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2011.aasta litsents. Litsents peab olema ostetud
võistluseks eelregistreerimise lõpptähtajaks. EOL-i litsentsiomanike ametlik nimekiri koos kehtiva
klubilise kuuluvusega on aadressil http://www.orienteerumine.ee/litsents/index.php
Korraldaja on kohustatud kontrollima litsentsi olemasolu vastavalt juhendi tingimustele.

AJAKAVA
Laupäev, 27. august
Võistluskeskus avatakse  11.00
Tavaraja startide algus   13.00
MN21E klassi stardi algus  13.30
Autasustamine    17.00 (orienteeruvalt)
Pühapäev, 28. august
Teatevõistluse I vahetuse ühisstart 11.00
Autasustamine    14.00

OSAVÕTUKLASSID ja EMV ERITINGIMUSED
Võistlused toimuvad vastavalt EOL Eesti 2011.a. meistrivõistluste juhendile, vt.
http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/2011/EMV2011_juhend.doc

Tavarada
M,N 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, U23*, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, M75

EMV tavarada 27.08.2011 radade pikkused:
M21E,U23  13,4KM  28KP
M21A   8,1KM  16KP
M35   9,6KM  21KP
M40   8,7KM  16KP
M45   7,7KM  18KP
M50   7,1KM  18KP
M55   6,8KM  13KP
M60   5,9KM  14KP
M65   5,5KM  12KP
M70   5,1KM  10KP
M75   3,6KM  9KP
M20   9,6KM  21KP
M18   8,2KM  17KP
M16   6,2KM  13KP
M14   4,7KM  10KP
N21E,U23  7,8KM  15KP
N21A   5,1KM  11KP
N35   6,1KM  14KP
N40   5,9KM  14KP
N45   5,1KM  10KP
N50   4,9KM  8KP
N55   4,9KM  8KP
N60   3,6KM  9KP
N65   3,6KM  9KP
N70   3,6KM  9KP
N20   6,1KM  14KP
N18   5,1KM  11KP
N16   4,2KM  10KP
N14   3,5KM  8KP

EMV noorte- ja veteranide teate 28.08.2011 radade pikkused:

M18-20, M35-40 5,9-6,3 KM 19KP          vaateKP 4,4km 13KP
M45-50              5,2-5,5 KM  16KP 3,8km 10KP
N18-20,N35-40,M55-60 4,5-4,8 KM 14KP 3,2km 9KP
M14-16                       4,3-4,5 KM 14KP 2,8km 9KP
M65+, N45-50             3,9-4 KM 13KP 2,4km 7KP
N14-16, N55+              3,5-3,7KM 11KP 2,1km 6KP 

Loosimine

Meeste absoluutarvestuse edetabeli 15 paremat ja naiste absoluutarvestuse edetabeli 8 paremat seisuga 15.08.2011.a. loositakse vastavalt M21E ja N21E klassis stardijärjekorra lõppu.
STARDIINTERVALL on kõikides võistlusklassides vähemalt 3 minutit.
M21A ja N21A radade pikkused on ca 60% võistlusklasside M21E ja N21E raja pikkusest.
* Orienteerumisjooksu tavarajal on osavõtuklassid U23M ja U23N (sündinud 1989 ja hiljem), kes võistlevad vastavalt M21E või N21E rajal ja medaliarvestuses.

Teateorienteerumine
OSAVÕTUKLASSID
M,N 14-16, 18-20, 35-40, 45-50, N55+, M55-60, M65+

AUTASUSTAMINE
Võistlusklasside M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21, M21E, N21E* võitjatele omistatakse Eesti 2011.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse vähemalt EOK medali ja diplomiga. Juhul kui võistlusklassi U23M (sündinud 1989 ja hiljem) registreerunud võistleja saavutab MN21E rajal tulemuse kolme parema hulgas, autasustatakse teda samadel alustel kui MN21E klassi võistlejat.
* Kui võistlusklassides MN14, MN16, MN18, MN20, MN21, MN21E on eelregistreerimise lõpptähtajaks registreerunud EMV arvestuses 1-3 võistlejat/võistkonda, siis selles võistlusklassis Eesti meistrit välja ei selgitata, EOK poolt väljastatud Eesti MV medaleid välja ei jagata ja parimaid autasustatakse EOLi diplomiga.
Ülejäänud võistlusklasside võitjatele (v.a. MN21A) omistatakse Eesti 2011.a. meistri nimetus. Nende võistlusklasside kolme paremat autasustatakse EOLi medaliga.
Võistlusklasside MN21A kolme paremat autasustatakse esemelise auhinnaga.

VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus asub Lääne  - Virumaal,  Rägavere vallas, Männikvälja külas. Võistluskeskusele autoga lähenemine riigiteelt nr 88 (Rakvere - Rannapungerja.Tähistus algab Rakvere  – Rannapungerja  maanteelt Sae ja Nurkse ristmikult.
Parkimine vanas karjääris ja võistluskeskuse sissesõidutee ääres. Võistlejatel olla tähelepanelik parkla ja võistluskeskuse vahel liikudes.

MAASTIK (täiendatud)

Vahelduva liigestatuse ja läbitavusega maastik. Valdavalt kuni 25 m kõrguste vahedega mõhnastik. Suurim kõrguste vahe ühel nõlval 45 m  Domineerib okasmets. Kohati esineb raskesti läbitavaid lõike. Rohukasv kohati kõrge, esineb nõgest ja kõrget sõnajalga.  Metsasus radade piirkonnas 90%. Kohati esineb maastikul värsket tuulemurdu. Metsasihid raskesti märgatavad. Väiksematel teeradadel esineb mahalangenud puid ja lumega kooldunud sarapuud. 

27.08 asub võistlusmaastikul kaks joogipunkti, mida läbivad pikemad rajad st joogipunktid ei asu KP-s vaid teel. Joogipunkt on tähistatud kaardil vastava tingmärgiga 713, kuid ei asu kõikidel radadel täpselt raja joonel. Joogipunktis on tavaline vesi.

Põlula maastiku puhul on tegemist  väga nõudliku maastikuga, mis paneb sportlase füüsilised ja tehnilised oskused proovile.  

KAART JA KAARDIMÕÕDUD (täiendatud)
Kaardi autor Jouzas Smalinskas, välitööde aeg suvi  2010 ja 2011. Eelmised  kaardid nr. 9314 ja 9313
http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/9314.gif Kaardid on kilekottides suletult, KP legendid on trükitud kaardile. Kaardile on kantud KP juurde järjekorranumber ilma tunnusnumbrita. Tagamaks kaardi paremat loetavust kasutatakse kõikides võistlusklassides ja mõlemal päeval voliniku nõusolekul kaarti mõõtkavaga  1:10000 h=2,5

Rakvere OK hinnangul on kaardil raiesmike ja nooretike läbitavus paremini kajastatud, kui muu maastiku läbitavus. Muu maastiku osas ei ole läbitavuse kajastamine ühtlane. Osad, raskemini märgatavad metsaveoteed on kaardistamata. Iga kaardiga (8124,9314) on maastiku reljeefi kajastamine läinud paremaks, kuid ei ole veel ideaalne.

EOL VOLINIKU ARVAMUS MAASTIKUST JA KAARDIST

Põlula maastik on ka füüsiliselt nõudlik, kuid siiski on siin minu arvates olulisem, kui hästi keegi suudab oma orienteerumistehnikat kohandada etappidel, mis nõuavad erakordselt täpset kaardilugemist ja teevaliku veatut elluviimist maastikul mis on rejeefivormidest rikas, kohati tiheda alusmetsa või tuulemurruga ning praktiliselt ilma teeradadeta. Kui sellisel maastikuosal „järg“ ära kaob, siis uuest „paika saamine“ on keeruline, sest kõik lohud ja mäed on ühesugused ja isegi sihtidest ei pruugi  abi olla, sest need on puhastamata ja mägisel maastikul üldse halvasti märgatavad.

Kaardi osas on kohati üle pakutud väga väikeste ja lamedate reljeefivormide kaardile kandmisega, samuti on mõningaid ebatäpsusi reljeefi vormide kujutamisel.

Rajameistrid on teinud ära suure töö ja ette valmistanud väga rasked rajad, kus võitja aeg tuleb minu arvates enamikus klassides maksimaalselt lubatu lähedal või üle selle.

Minu soovitus raja edukaks läbimiseks: alustage rahulikult, kohanege kõigepealt kaardi ja maastikuga, tempot lisada jõuate alati.

Kalle Luuk (LUS)

VÕISTLUSNUMBRID

Tavarajal on põhiklassides (MN21E) ja teates kõikides võistlusklassides kasutusel rinnanumbrid. 
Rinnanumbrid asuvad võistluskeskuses, infostendi juures.
Keskkonnahoiust lähtuvalt on numbrid ühe haaknõelaga. Võistlustel vajaminev kogus haaknõelu võtta ise kaasa. Rinnanumber tuleb kinnitada selliselt, et see säiliks võistluse lõpuni.

START

Tavaraja start asub võistluskeskusest 200 m kaugusel, põhja suunas. Starti viib tähitus. Eelstart 3 minutit. Lisalegendid asuvad stardis. Keskkonnahoiust lähtuvalt võivad lisalegendi võtta ainult need sportlased, kellel on vastav hoidja. Lisalegendi kinnitamiseks stardis täiendavaid abivahendeid ei ole.

Teatevõistluse start ja kaardivahetus asuvad võistluskeskuses.

OHUKOHAD JA KEELUALAD

Maastikku läbiv Põlula – Nurkse tee. Teede ületusel olla eriti ettevaatlik.
Kaardil 9313 Põlula I ja 9314 Põlula II on keelatud treenida ja korraldada võistlusi (välja arvatud Eesti MV 27, 28.august 2011) kuni 1. novembrini 2012

MÄRKESÜSTEEM
SportIdent märkesüsteem. SI-kaardi rentimine võistluse korraldajalt maksab 1,5.-/päev.
Võistleja vastutab ise korrektse SI-kaardi nullimise ja kontrollimise eest.
Võistlejal tuleb finiØijoonel teha märge finiØijaamas, seejärel annab võistleja korraldajale võistluskaardi ning loeb SI-kaardist andmed mahalugemisjaama, misjärel saab võistleja esialgse tulemuse ning etapiaegadega tØeki.

REGISTREERIMINE
Võistlustest osavõtuks saab registreeruda Interneti Võistluskeskuse www.osport.ee kaudu, kuni 22.08.2011 kella 23.59
Andmete sisestamisel kontrollida, et  EOL andmebaasis olev SI number kattuks võistlustel kasutatavaga.
Üheaegselt eelregistreerimisega tuleb tasuda ka osavõtumaks. Eelregistreerimine jõustub alles pärast osavõtumaksu laekumist võistluse korraldajale Rakvere Orienteerumisklubi arveldusarvele 1120223575 Swedbank.

Teatevõistlusteks eelregistreerimisel tuleb soovitavalt näidata võistkonna esialgne nimeline koosseis.
Võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja  igas vahetuses kasutatava SI-kaardi numbritega (mitte märkida AB ) tuleb sisestada läbi www.osport.ee  keskonna hiljemalt 26.08.2011 kella 18.00
Laupäeval on võimalik kuni kella 17.00 kontrollida esitatud andmete õigsust ja teha vajadusel muudatusi.
Võistluspäeval  on võistleja nime ja/või jooksujärjekorra muutmine võimalik ainult mõjuva põhjuse korral kuid mitte hiljem kui 1 tund enne teatevõistluse algust.  Peale kella 10.00 võistluse andmebaasi ei muudeta ja valede andmetega võistkonda ei lubata starti.

OSAVÕTUMAKSUD
Osavõtutasud vastavalt EMV juhendile:
Tavarada
MN 14 - 18   2,90.-
MN 20,N60, MN65-70,M75 4,30.- 
MN 21 – N55, M60  8.-
Teateorienteerumine
M,N 14-16 (8,70 eurot võistkond), 18-20 (12,50 eurot võistkond),  35-40 , 45-50, N55+, M55-60 (24 eurot võistkond), M65+(12,50 eurot võistkond),
 
PESEMINE
Võistluskeskuseses on pesemisvõimalus.

KORRALDAJAD
Peakorraldaja: Kuno Rooba, tel. 56 495436, kuno.rooba@gmail.com
Rajameister: Jaan Olvet
EOL volinik: Kalle Luuk(OK LUS)
Võistluse kodulehekülg - www.raok.ee

MAJUTUS JA TOITLUSTUS
Võistluskeskuses töötab mõlemal päeval Maidla Mõisa puhvet.  Majutus:
Vinni Spordikeskus - http://vinnisport.eu/ Telefon: 56695613
Mõedaku Spordibaas - http://www.ragaverevv.ee/index.php?go=moedakuTelefon: 53 856 226
Muu majutus Lääne – Virumaal:
http://www.puhkaeestis.ee

´ÜRII

Kalle Luuk, øürii esimees
Kaarel Kallas, Viljandi OK Lehola
Väino Aul, RSK Jõhvikas

EMV TAVARADA TULEMUSED

EMV TEADE TULEMUSED

EMV TAVARADA RAJAVALIKUD

EMV TAVARADA SI GRAAFIKUD

Mõtisklused:

EMV Põlulas muusika saatel

20 aastat hiljem