Rakvere Orienteerumisklubi
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
UUDISED > Võistlused > 2012 > Politsei MV 2012

Politsei MV 2012

Eesti Politsei 2012. aasta orienteerumise meistrivõistluste juhend

Eesmärk ja ülesanded

Populariseerida kehakultuuri ja sporti politseiametnike hulgas.

Selgitada 2012. aasta Eesti politsei parimad orienteerumisjooksus individuaal- arvestuses.     Aeg ja koht

Võistlused toimuvad 12. oktoober 2012.  Võistluskeskus asub Tamsalu spordihoones http://www.tamsalusport.ee/

Ajakava

Kell 10.30-11.30 mandaat

Kell 12.00 startide algus

Osavõtjad

Võistkonnas võivad osaleda politseiametnikud, politseiasutustes täis- ja osalise tööajaga töötavad teenistujad, abipolitseinikud, pensionile läinud politseiametnikud ja teenistujad ning Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledøi teenistujad ja kadetid.

Osavõtuklassid ja rajad

Naised 21          (sündinud 1973 ja hiljem) ~ 4,0 km

Naised 40+        (sündinud 1972 ja varem) ~ 3,0 km

Mehed 21           (sündinud 1973 ja hiljem) ~ 6,0 km

Mehed 40+        (sündinud 1972 ja varem) ~ 5,0 km

Võistlustingimused

Võistlused on individuaalsed.

Võistlused toimuvad Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglite järgi

Kaart ja maastik

Tamsalu kaart nr 2009013, mõõtkava 1:10 000 h 2,5m

Valdavalt halb läbitavus. Kohati esineb lumekurdunud puid.

Võistluskorraldus

Kasutatakse elektroonilist SPORTIdent märkesüsteemi. Mandaadist saavad esindajad kätte osalejate SI-pulgad. Igale võistlejale on ette nähtud oma numbriga SI-pulk. Võistluskeskuses on välja pandud näidiskontrollpunkt, kus saab harjutada märkimist. Stardis ja finiØis abistavad kohtunikud kõigi vajalike toimingute tegemise juures. Kui võistleja metsas elektroonilisel märkimisel tagasisidesignaali ei saa, peab ta tegema kompostriga märke oma võistluskaardil olevasse R-lahtrisse. FiniØiaeg saadakse finiØijoonel asuva jaama märkimisega. Pärast finiØeerimist toimub SI-pulgast andmete mahalugemine, mille järel saab iga võistleja oma finiØi- ja etapiaegadega tulemustelehe.

Registreerimine

Politseiasutustel palun teha eelregistreerimine Annika Tikule, hiljemalt

5. oktoobriks 2012. e-maili teel annika.tikk@politsei.ee, tel. 612 3453.

Autasustamine

Autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat sportlast diplomi, medali ja võimaluse korral meenega.

Majandamine

Võistluste korraldamise kulud kannab Eesti Politsei Spordiliit, võistlustel osalemise kulud kannab lähetav politseiasutus.

Muud

Võistluste läbiviija on orienteerumisklubi Rakvere, peakohtunik  Kuno Rooba, tel 56495436, e-mail: kuno.rooba@gmail.com Täiendav info, stardiprotokollid ja tulemused pannakse üles klubi kodulehele www.raok.ee 

    

Annika Tikk

Eesti Politsei Spordiliidu peasekretäri ülesannetes

JUHEND *doc failina

TULEMUSED
VAHEAJAD